باشگاه راديويي جوان

ثبت نام آزمون گویندگی

بدینوسیله از متقاضیان محترم آزمون گویندگی که برای آنها پیامک ارسال شده است، خواهشمندیم در صورت داشتن حداقل مدرک کارشناسی و یا در حال تحصیل در  مقطع کارشناسی، مبلغ 200000 ریال معادل بیست هزار تومان به حساب 106108242 بنام شبکه رادیویی جوان بانک تجارت  شعبه صدا و سیما واریز نمایند. لطفا پس از واریز مبلغ مربوطه، به ترتیب نام و نام خانوادگی و سپس شماره فیش را به سامانه 30000888 ارسال کنید.آخرین مهلت واریز مبلغ 29 مهرماه 1389 می باشد.

× بدیهی است داشتن فیش واریزی هنگام مصاحبه ( آزمون عملی ) الزامیست.

× بعد از ارسال شماره فیش به سامانه به صورت تدریجی از متقاضیان آزمون به عمل خواهد آمد.

×نحوه برگزاری آزمون به صورت عملی می باشد که جزئیات آن بر عهده استاد ممتحن است.

× به علت استقبال، مهلت ثبت نام تا هفتم آبان تمدید شد.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۸۹ساعت 9:25  توسط روابط عمومي  |